Қалыптастырылатын дағдылары

 

 

 

v   Журналдар, әдебиеттер, каталогтар және интернет желісінде жұмыс жасау;

 

v   Роботтарды жобалау барысында техникалық жұмыстарды өздігінше шешу;

 

v   Lego құрастырмасы негізінде Робот үлгілерін құру; “Lego Mindstorms” бағдарламасы негізінде компьютерде бағдарламаны жасау;

 

v   RCX және NXT бойынша ақпараттарды жіберу және жүктеу;

 

v   Ақпараттарды қажет болғанда реттеу;

 

v   Жобаның үлгісін логикалық дұрыс жұмысын алға қою;