Алынатын білімдер

 

 

v   Қауіпсіз пайдалану ережелері;

v   Lego негізгі компоненттерін;

v   Түрлі модельдер, құрылымдар мен тетіктерін жобалау ерекшеліктері;

v   Компьютерлік ортасының графикалық тілі мен бағдарламау ;

v   Құрысының қозғалмалы және қозғалсын түрлері;

v   Роботтарды жобалаудың негізгі әдістері;

v   Түрлі роботтар жобалау ерекшеліктері;

v   RCX және NXT бағдарламаның  қабылдау тәсілін;

v   Жасалған бағдарламаны қалай қолдану керектігін;

v   Арнайы элементтерді қолдана отырып жобалау тәжірибесі, әдістері және басқа да нысандар;